X
IndiaMART > Marble & Stone Artifacts > Marble Handicrafts

Marble Handicrafts

(3449 suppliers)
Malvia Exports 
Vaishali Nagar, JaipurD-5, Near Vaishali Circle, Vaishali Nagar,
Jaipur- 302021, Rajasthan
Call+91-8048763140
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Clocks
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
White Marble Goblets
Rs 800Pair
Rs 800 / Pair
Decorative Marble Pots
Rs 6,500Piece
Rs 6,500 / Piece
Marble Pots
Rs 3,200Piece
Rs 3,200 / Piece
Handmade Marble Pots
Rs 5,000Piece
Rs 5,000 / Piece
Marble Pots
Rs 4,800Piece
Rs 4,800 / Piece
Painted Marble Pots
Rs 1,200Piece
Rs 1,200 / Piece
Decorative Designed Marble Lanterns
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Designed Marble Pots
Rs 8,500Piece
Rs 8,500 / Piece
Traditional Design Marble Tray
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Marble Canister
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Toothpick Holder
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Ganesh Corporate Gift
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Stand
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Marble Hand Carved Dish
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Chopra
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Inlay Boxes
Rs 6,500Piece
Rs 6,500 / Piece
Marble Whiskey Rocks
Rs 100Piece
Rs 100 / Piece
Marble Bowl
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Clock Mobile Pen Holder
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Stone Alphabets
Rs 1,200Number
Rs 1,200 / Number
Handicraft Pizza Board
Rs 3,000Set
Rs 3,000 / Set
Decorative Marble Tray
Rs 1,600Piece
Rs 1,600 / Piece
Marble Pots
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Goblets
Rs 950Piece
Rs 950 / Piece
Marble Lanterns
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Leaf Design Marble Tray
Rs 900Piece
Rs 900 / Piece
Marble Pedestals
Rs 10,500Piece
Rs 10,500 / Piece
Marble Trays
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Stunning Marble Pots
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Decorative Marble Pen Stand
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Hand Carved Marble Aroma Lamps
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Designer Marble Tray
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Pots
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Decorative Marble Pen Holder
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Marble Pen Stand
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Portrayed Marble Pots
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Trays
Rs 4,000Piece
Rs 4,000 / Piece
Marble Serving Tray
Rs 2,400Piece
Rs 2,400 / Piece
Decorative Marble Lamps
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
View Catalog
View More
Maruti Handicrafts 
Pink City, JaipurNo. 840, Bagru Walon Ka Rasta Near 1st Cross, Chandpole Bazar,
Jaipur- 302001, Rajasthan
Call+91-8048764800
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Handicraft
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Ganesha Picture Handicraft
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Mobile Handicraft
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Ganesha Picture Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Sitar Picture
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 200Piece
Rs 200 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Harmonium Picture
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 450Unit
Rs 450 / Unit
Marble Plate Necklace
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Marble Wall Handicraft
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Plate Necklace
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
View Catalog
View More
White Peacock 
Adarsh Nagar, Jaipur812, Guru Ram Das Marg,
Jaipur- 302007, Rajasthan
Call+91-8048600694
View Mobile No.
Contact Supplier
A To Z Book Ends
Rs 1,250Piece
Rs 1,250 / Piece
Jaali Pen Holder
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Marble Desktop Clock
Rs 275Piece
Rs 275 / Piece
Lord Ganesha Marble Handicrafts
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Quality Decorative Item
Rs 90Piece
Rs 90 / Piece
Marble Handicrafts
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Lotus Urli
Rs 1,250Piece
Rs 1,250 / Piece
Shell Shaped Bowl
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Jar With Lid
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
MARBLE ELEPHANT PAIR
Rs 250Pair
Rs 250 / Pair
Justice Statue
Rs 1.2 LakhPiece
Rs 1.2 Lakh / Piece
Pen Holder
Rs 300Piece
Rs 300 / Piece
Marble Trays
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Marble Decorative Items
Rs 1,800Piece
Rs 1,800 / Piece
Marble Artifacts
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Decorative  Urli
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Marble Ganesha
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Urn
Rs 5,500Piece
Rs 5,500 / Piece
Peacock Urli
Rs 10,000Pair
Rs 10,000 / Pair
Marble Garden Decoratives
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Plate Ganpati Painting
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Handicraft/ Marble Shankh
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Garden Decorative
Rs 5,000Piece
Rs 5,000 / Piece
Marble Decorative Leaf
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Vase
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Urli
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Handicrafts Pooja Accessories
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Marble Handicrafts/ Peacock Decorative
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Garden Decorative
Rs 6,000Piece
Rs 6,000 / Piece
Marble Leaf Platter
Rs 1,250Piece
Rs 1,250 / Piece
Marble Tile Painting
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Marble Table
Rs 5,000Piece
Rs 5,000 / Piece
Marble Matki
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Marble Tooth Pick Holder
Rs 100Piece
Rs 100 / Piece
Marble Aum
Rs 1,200Piece
Rs 1,200 / Piece
Marble Diyas
Rs 300Piece
Rs 300 / Piece
Marble Handicrafts
Rs 7,000Piece
Rs 7,000 / Piece
Marble Matki
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Marble Leaf
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Diya
Rs 275Piece
Rs 275 / Piece
View Catalog
View More
Jaipur Handicrafts
National Highway No. 8, JaipurNational Highway No. 8, Near Khole Ke Hanumanji Opposite Panch Mukhi Hanumanji Temple,
Jaipur- 302001, Rajasthan
Call+91-9928174269
View Mobile No.
Contact Supplier
Raj Creations 
Chandpol, JaipurNo. 3062-63, Kalyan Ji Ka Rasta 3rd Crossing, Chandpole Bazar,
Jaipur- 302001, Rajasthan
Call+91-8048600787
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Decorative Lamps
Rs 2,600Piece
Rs 2,600 / Piece
Marble Patta Ganesh
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Lalten Handicraft
Rs 1,600Piece
Rs 1,600 / Piece
Marble Designer Tray Set
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Surai With Gold Painting
Rs 20,000Piece
Rs 20,000 / Piece
Marble Lantern
Rs 2,600Piece
Rs 2,600 / Piece
Marble Matki
Rs 14,000Piece
Rs 14,000 / Piece
Marble Decorative Chowki Ganesh
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Mirror
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Jam Set
Rs 11,000Set
Rs 11,000 / Set
Decorative Revolving Plate
Rs 1,600Piece
Rs 1,600 / Piece
Marble Ganesh Decorative
Rs 700Piece
Rs 700 / Piece
Marble Pots
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Surai
Rs 28,000Piece
Rs 28,000 / Piece
Marble Decorative Lamp
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Handicrafts
Rs 2,100Piece
Rs 2,100 / Piece
Marble Dry Fruit Box
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Pots
Rs 1,400Piece
Rs 1,400 / Piece
Patti Ganesh
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Designer Marble Plates
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Decorative Marble Plates
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Watch
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Marble Dry Fruit Box
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Lamp With Gold Work
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Dry Fruit Box
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Plates
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
Marble Designer Box
Rs 700Piece
Rs 700 / Piece
Marble Fruit Bowl
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Designer Fruit Bowl
Rs 5,500Piece
Rs 5,500 / Piece
Marble Dry Fruit Set
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Marble Wall Clock
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Goldish Marble Plates
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Rajasthani Lady Idol
Rs 30,000Piece
Rs 30,000 / Piece
Marble Plate
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Dry Fruit Boxes
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Glass Set
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Surahi
Rs 45,000Piece
Rs 45,000 / Piece
Marble Napkin Holder
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Gold Painted Dry Fruit Set
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Tea Coaster Set
Rs 1,100Piece
Rs 1,100 / Piece
View Catalog
View More
Marble Kraft 
Yousufguda, HyderabadPlot No. 67, Phase1, H. No. 8-3-833/67, Oil Petrol Pump, Kamalapuri Colony Extension Srinagar,
Hyderabad- 500073, Telangana
Call+91-8042962050
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Pooja Thali
Rs 500pic
Rs 500 / pic
Marble Inlay
Rs 3,000Square Feet
Rs 3,000 / Square Feet
Marble Inlay
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Kharal
Ask Price
Marble Kalash
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Inlay
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Inlay
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Inlay
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Border
Ask Price
Marble Inlay
Ask Price
View Catalog
View More
Shiva Arts 
Jhotwara, JaipurPlot No. 15 A, Ganesh Path, Niwur Road,
Jaipur- 302012, Rajasthan
Call+91-8048077387
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Decorative Diya
Rs 85Piece(s)
Rs 85 / Piece(s)
Peacock Papermaisi Marble Wall Clock
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Printed Marble Tray Set
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Stylish Color Coated Marble Sindoor Box
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Papermaisi Marble Handicrafts
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
15'' RK Cut Work Fine Marble Handicrafts
Rs 550Piece(s)
Rs 550 / Piece(s)
Designer Marble Hookah
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Decorative Bangles
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Papermaisi Marble Handicrafts
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Marble Jewellery Design Painting
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
15 Inch Marble Plate
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Decorative Pen Holder
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Pen & Pencil Stand
Rs 280Piece
Rs 280 / Piece
Decorative Marble Wall Watch
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Marble Chopra
Rs 100Piece
Rs 100 / Piece
Decorative Pooja Marble Thali
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Marble Pen Stand
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Stylish Marble Handicrafts
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Door Papermaisi Marble Handicrafts
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Diwali Papermaisi Handicrafts
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
12 Inch Village Seen Marble Plate
Rs 550Piece(s)
Rs 550 / Piece(s)
Marble Gifted Pen Holder With Ganesh Statue
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Papermaisi Marble Handicrafts
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Marble Decorative Flower
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Marble Fancy Pen Stand
Rs 275Piece(s)
Rs 275 / Piece(s)
Chopra Marble Handicraft
Rs 550Piece(s)
Rs 550 / Piece(s)
Marble Handicrafts
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Papermaisi Designer Watch
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Marble Taj Mahal Printed Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
12 Inch Cut Work Lady Marble Handicrafts
Rs 550Piece(s)
Rs 550 / Piece(s)
Home Decor Papermaisi Marble Handicrafts
Rs 350Piece(s)
Rs 350 / Piece(s)
Wooden Ganesh Statue
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Papermaisi Marble Key Holder
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Decoration Marble Handicrafts
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Marble Handicrafts
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
Printed Marble Column
Rs 1,500Piece(s)
Rs 1,500 / Piece(s)
Marble Bangles
Rs 2,500Piece(s)
Rs 2,500 / Piece(s)
View Catalog
View More
Jagdamba Marble Handicrafts 
Aligarh, AgraNagla Padi, Dayal Bagh,
Agra- 282005, Uttar Pradesh
Call+91-8048757023
View Mobile No.
Contact Supplier
Hand Crafted India Marble Trinket Box
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Stone Inlay Handcrafted Plate
Rs 8,500Piece
Rs 8,500 / Piece
Inlaid Marble Decorative Plates
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
White Marble Small Plate
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble inlay Home Decor plate
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
White Stone Inlay Elephant
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
White Marble Inlay Decorative Plate
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
White Marble Inlay Decorative Tray
Rs 4,000Piece
Rs 4,000 / Piece
Inlay Work Square Shape Jewelry Box
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Handicraft Taj Mahal sculpture
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Taj Mahal Marble Premium Gift
Rs 1,000Piece
Rs 1,000 / Piece
White Marble Inlay Work Tray
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Jaali Plate Inlay Work
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Hnadicraft Marble Inlay Table Top
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Tajmahal Monument
Rs 3,250Piece
Rs 3,250 / Piece
Unique Marble Inlay Decorative Plates
Rs 3,500Piece
Rs 3,500 / Piece
Alabaster Marble Inlay Round Plate
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Taj Mahal Miniature
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Handicraft Marble Inlay Flowers Vases
Rs 5,000Piece
Rs 5,000 / Piece
White Marble Plate Marquetry Malachite Handmade
Rs 4,500Square Feet
Rs 4,500 / Square Feet
Marble Bowl With Inlay Work
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Beautiful White Marble Inlay Work Tray
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Bowl with Inlay Work
Rs 2,000Piece
Rs 2,000 / Piece
White Marble Plate Home Decoration
Rs 5,000Piece
Rs 5,000 / Piece
Generic Makrana Marble Decorative Tray
Rs 4,500Square Feet
Rs 4,500 / Square Feet
Decorative Marble Taj Mahal
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Trinket Box Exclusive Handmade Marble
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Black Marble Plate
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
White Inlay Efficient Plate Arts
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Natural Marble Inlay Work Tray
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Taj Mahal Statue
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Marble Taj Mahal Model
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Makrana Marble Beautiful Stone Box
Rs 1,200Piece
Rs 1,200 / Piece
View Catalog
View More
Shrinath Art Gallery 
Laxmi Narayan Puri, JaipurA-20, Galta Road, Ramganj Bazar,
Jaipur- 302003, Rajasthan
Call+91-8046038260
View Mobile No.
Contact Supplier
Radhey Shree Enterprise 
JaipurB16, Pinkcity Towar, Pital Factory, Shastri Nagar,
Jaipur- 302016, Rajasthan
Call+91-8048576863
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Hookah
Rs 5,999Piece
Rs 5,999 / Piece
Handicraft Marble Pooja Thali
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Mandir
Rs 9,000pair
Rs 9,000 / pair
Marble Pooja Thali
Rs 300Piece
Rs 300 / Piece
marble bowl
Rs 200Piece
Rs 200 / Piece
Multicolor Marble Lantern
Rs 160Piece
Rs 160 / Piece
Multicolor Marble Dry Fruit Tray Set
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Ganesha Marble Key Holder
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Jaam Set
Rs 499Piece
Rs 499 / Piece
Multicolor Marble Mobile Stand
Rs 165Piece
Rs 165 / Piece
Marble Handicraft Lantern
Rs 950Piece
Rs 950 / Piece
Marble Multicolor Meenakari Lantern
Rs 699Piece
Rs 699 / Piece
Marble Decorative Pooja Thali
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Decorative Marble Meenakari Lantern
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Marble Decorative Lantern With Stone
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Meenakari Lighting Clock
Rs 1,550Piece
Rs 1,550 / Piece
Marble Painted Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Decorative Marble Dry Fruit Tray Set
Rs 1,200Set
Rs 1,200 / Set
4 Hook Marble Key Holder
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
White Marble Cow Statue
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Elephant Pair Artifacts
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Multicolor Square Marble Wall Clock
Rs 950Piece
Rs 950 / Piece
Multicolor Marble Cow Statue
Rs 650Piece
Rs 650 / Piece
Marble Key Holder
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Krishna Statues
Rs 159Piece
Rs 159 / Piece
Peacock Marble Meenakari Lantern
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Multicolor Marble Ganesh Statue
Rs 399Piece
Rs 399 / Piece
Decorative Marble Painted Plate
Rs 90pair
Rs 90 / pair
Decorative Marble Pooja Thali
Rs 399Piece
Rs 399 / Piece
Marble Meenakari Pooja Thali
Rs 199Piece
Rs 199 / Piece
Flower Print Marble Painted Plate
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Pooja Thali
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Marble Dry Fruit Box
Rs 430Piece
Rs 430 / Piece
Multicolor Marble Key Holder
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Handicraft Meenakari Lantern
Rs 850Piece
Rs 850 / Piece
Marble Handicraft Items
Rs 450Unit
Rs 450 / Unit
View Catalog
View More
Sharma Crafts Centre, Jaipur 
JaipurNo. 81, Jhalanion Ka Rasta, Kishan Pole Bazar,
Jaipur- 302001, Rajasthan
Call+91-8048758925
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Leaf Bowl
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Plate With Ganesh
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Kalash
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Meena  Horse
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 250Piece(s)
Rs 250 / Piece(s)
Marble Flower Vase
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Family Elephant
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Decorative Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Kalash
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Painted Supari Daan
Rs 450Set(s)
Rs 450 / Set(s)
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Craft
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Card Holder
Rs 250Piece(s)
Rs 250 / Piece(s)
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Gift
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Plate
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Dry Fruit Box
Rs 700Set(s)
Rs 700 / Set(s)
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pen Stand
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pen Stand
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pen Stand
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Flower Pot
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
View Catalog
View More
Pashan Kala 
Mantola, AgraNo. 19/17, Kuncha Sadhu Ram, Phulatti Bazar,
Agra- 282003, Uttar Pradesh
Call+91-8048761911
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Taj Mahal Statue
Rs 900Piece
Rs 900 / Piece
Small Marble Taj Mahal Model
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Taj Mahal Souvenir
Rs 21Inch
Rs 21 / Inch
Marble Taj Mahal Gift
Rs 26Inch
Rs 26 / Inch
Marble Model Taj Mahal
Rs 18Inch
Rs 18 / Inch
Inlay Marble
Rs 40Inch
Rs 40 / Inch
Marble Taj Mahal With Lighting
Rs 18Inch
Rs 18 / Inch
White Marble Taj Mahal
Rs 725Piece
Rs 725 / Piece
Incense Stick Stand
Rs 6.5Inch
Rs 6.5 / Inch
Inlaid Marble Decorative Plates
Rs 350Inch
Rs 350 / Inch
Marble Inlaid Box
Rs 120Inch
Rs 120 / Inch
Marble Plain Taj Mahal
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Taj Mahal Model
Rs 900Piece
Rs 900 / Piece
Marble Taj Mahal Big
Rs 4,800Piece
Rs 4,800 / Piece
Marble Taj Mahal
Rs 20Inch
Rs 20 / Inch
View Catalog
View More
RB Marble And Granites 
AhmedabadNear Hotel Sangemarmar,
Ahmedabad- 380001, Gujarat
Call+91-8048861588
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Bouquet Handicraft
Rs 1,300Piece
Rs 1,300 / Piece
Marble Handicraft Pot
Rs 1,800Piece
Rs 1,800 / Piece
Marble Handicraft
Rs 3,000Piece
Rs 3,000 / Piece
Marble Pot
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Singhsan Design
Rs 30,000Piece
Rs 30,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 12,000Piece
Rs 12,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 16,000Piece
Rs 16,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 4,000Piece
Rs 4,000 / Piece
Handicraft Marble Pole
Rs 6,000Piece
Rs 6,000 / Piece
Marble Fruit Bouquet Handicraft
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Leaf Shaped Bowl
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Bouquet
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Masjid Member
Rs 20,000Piece
Rs 20,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Marble Handicraft
Rs 800Cubic Feet
Rs 800 / Cubic Feet
Marble Handicraft
Rs 9,000Piece
Rs 9,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Handicraft
Rs 7,000Piece
Rs 7,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 45,000Piece
Rs 45,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 15,000Piece
Rs 15,000 / Piece
Makrana Marble Qibla
Rs 26,000Piece
Rs 26,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Handicraft
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Handicraft
Rs 7,000Piece
Rs 7,000 / Piece
Marble Handicraft
Rs 110Piece
Rs 110 / Piece
Marble Handicraft
Rs 70,000Piece
Rs 70,000 / Piece
Makrana Marble Qibla
Rs 8,000Piece
Rs 8,000 / Piece
Marble Leaf Shaped Bowl
Rs 200Piece
Rs 200 / Piece
Marble Handicraft
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Pot
Rs 900Piece
Rs 900 / Piece
Marble Lion Statue
Rs 900Year
Rs 900 / Year
Marble Masjid Member
Rs 12,000Piece
Rs 12,000 / Piece
View Catalog
View More
Kraft Sutra 
Jaipur120 Abhiyanta Colony, Sirsi Road, Panchyawala,
Jaipur- 302034, Rajasthan
Call+91-8048707003
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Set
Rs 150 / Set
Marble Handicraft
Rs 150Pair
Rs 150 / Pair
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Decorative Marble Watch
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Decorative Marble Elephant
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Handicraft
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
View Catalog
View More
Devi Handicrafts 
Jamna Puri, Jaipur4 C-312, Sikar Road, Jamnapuri Colony, Murlipura Scheme,
Jaipur- 302039, Rajasthan
Call+91-8048928385
View Mobile No.
Contact Supplier
Handicraft Mughal Art Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Mughal Art  Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft  Bird Designs Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
6 Inch Marble Vase Gold Leaf Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Vase Gold Leaf Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Handicraft Marble Clock
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Radhe Kishna Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Gold Leaf Marble Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Pot Decorative Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Handmade Marble Painting Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Gold Leaf Lord Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Vase Gold Leaf Work Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Handicraft  Marble Taj Painting Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Hand Made Marble Fish Desk Clock
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Marble Clock
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Multicolor Vase Gold Leaf Work Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Handicraft Marble Elephant Statue
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Gold Leaf Marble Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Vase Gold Leaf Handicraft
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Handicraft Marble Floral Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Handicraft Gold Leaf Plate
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
View Catalog
View More
Gaura Art & Crafts 
Rani sati Nagar, Jaipur1034,
Jaipur- 302019, Rajasthan
Call+91-8041948280
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Table Lamp Lantern
Rs 1,000Piece
Rs 1,000 / Piece
Marble Peacock Tilak Chopra
Rs 80Piece(s)
Rs 80 / Piece(s)
Marble Ganesh Statue
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Keep Work Round Watch
Rs 175Piece
Rs 175 / Piece
Marble Painted Pen Holder
Rs 240Piece
Rs 240 / Piece
Marble Handmad Painted Lantern
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Marble Wall Music Painting
Rs 300Piece
Rs 300 / Piece
Marble Jikjak Bowl
Rs 600Set
Rs 600 / Set
Marble Tray Shank Tilak Chopra
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Marble Sindoor Dibbi
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Marble Round Stand Watch
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Long Sund Ganesh Kum Kum Chopra
Rs 90Piece(s)
Rs 90 / Piece(s)
Marble Single Dry Fruit Tray Set
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Pooja Plate
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
Marble Office Desk Top Office set
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Decorative Bowl
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Napkin Holder
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Marble Wall Clock with LED Light
Rs 1,200Piece
Rs 1,200 / Piece
Marble Key Holder
Rs 160Piece
Rs 160 / Piece
Marble Fish Watch
Rs 380Piece
Rs 380 / Piece
Marble Ganesh Kumkum Box Chopra
Rs 70Piece
Rs 70 / Piece
Marble Wall Clock With LED Light
Rs 1,300Piece
Rs 1,300 / Piece
Marble Container Bowl
Rs 300Piece
Rs 300 / Piece
View Catalog
View More
Indian Crafts 
Jhotwara, Jaipur68, Main 80 Feet Road, Satya Nagar, D.K. Nagar,
Jaipur- 302012, Rajasthan
Call+91-8043052613
View Mobile No.
Contact Supplier
Le Royal Kraft 
Gopalapuram, Chennai42/3, Cathedral Road, Facing 6th Street, Gopalapuram,
Chennai- 600086, Tamil Nadu
Call+91-8048762739
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Lota Kalash
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Marble Minakari Lota
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Modern Art
Rs 13,000Piece
Rs 13,000 / Piece
Marble Handicrafts
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Handicrafts Articles
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Carving Cot
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Lantern
Rs 4,000Piece
Rs 4,000 / Piece
Marble Inlay Glass
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Black Marble Coaster Set
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Carving Artifacts
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Inlay Work Products
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Inlay Teapoy
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
White Marble Pillar
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Handicraft Mobile Stand
Rs 13,000Piece
Rs 13,000 / Piece
Marble Bowl
Ask Price
Inlay Marble Works
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Plate and Boxes
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Minakari Coaster Set
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Stone Handicrafts Artifacts
Rs 12,000Piece
Rs 12,000 / Piece
Marble Modern Art
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
Marble Floral Design
Rs 10,000Piece
Rs 10,000 / Piece
View Catalog
View More
Arpita Marble Handicraft 
Kamal Nehru Nagar, JaipurAjmer Road, Puliya Rai Ji Ki Bgichi,
Jaipur- 302029, Rajasthan
Call+91-8003405523
View Mobile No.
Contact Supplier
Rela International 
Raghunathgarh, JaipurB-4, Rela Chambers, Raghunath Colony Near Galta Gate Police Station Near Galta Gate Police Station,
Jaipur- 302003, Rajasthan
Call+91-8048084692
View Mobile No.
Contact Supplier
Marble Square Tray
Rs 700Piece
Rs 700 / Piece
Marble Semi Circular Meenakari Jaali Pot
Rs 1,150Piece
Rs 1,150 / Piece
White Marble Jaali Plate
Rs 1,300Piece
Rs 1,300 / Piece
Marble Jaali Plate
Rs 1,300Piece
Rs 1,300 / Piece
Marble Lantern
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Pot
Rs 350Piece
Rs 350 / Piece
Marble Pooja Thali with Golden work
Rs 480Piece
Rs 480 / Piece
Marble Round Watch
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Marble Semi Circular Meenakari Jaali Pot
Rs 1,100Piece
Rs 1,100 / Piece
Marble Semi Circular Meenakari Jaali Pot
Rs 1,000Piece
Rs 1,000 / Piece
Marble Jaali Glass
Rs 3,350Piece
Rs 3,350 / Piece
Marble Lantern
Rs 1,500Piece
Rs 1,500 / Piece
Marble Round Tray
Rs 375Piece
Rs 375 / Piece
Marble Pen Stand
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Marble Office Set
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Marble Mobile Cum Watch Holder
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble 2 Bowl Set
Rs 1,500Set
Rs 1,500 / Set
Marble Plate
Rs 700Piece
Rs 700 / Piece
Marble Crafted Plate
Rs 375Piece
Rs 375 / Piece
Marble Shankh Watch
Rs 625Piece
Rs 625 / Piece
Marble Pot
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Designer Marble Pot
Rs 550Piece
Rs 550 / Piece
Marble Round Pen Holder
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Marble Round Pen Holder
Rs 400Piece
Rs 400 / Piece
Designer Marble Plate
Rs 450No
Rs 450 / No
View Catalog
View More
Shri Roshan Marble Arts & Handicrafts 
Amer, JaipurNarad Ka Bag, Delhi Bye Pass Road,
Jaipur- 302028, Rajasthan
Call+91-8042956829
View Mobile No.
Contact Supplier
Inlay Borders
Rs 3,800Square Feet
Rs 3,800 / Square Feet
Marble Bowl
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Inlay Work Product
Rs 4,000Square Feet
Rs 4,000 / Square Feet
Marble Stand
Rs 38,000Piece
Rs 38,000 / Piece
Marble Temple Panel
Rs 3,500Square Feet
Rs 3,500 / Square Feet
Inlay Work Handicrafts
Rs 3,800Square Feet
Rs 3,800 / Square Feet
Inlay Work Handicrafts
Rs 3,800Square Feet
Rs 3,800 / Square Feet
Marble Stand- E
Rs 22,000Piece
Rs 22,000 / Piece
Marble Stand
Rs 38,000Piece
Rs 38,000 / Piece
Marble Bowl
Rs 10,500Piece
Rs 10,500 / Piece
Marble Charan
Rs 3,000Square Feet
Rs 3,000 / Square Feet
Marble Bowl
Rs 18,000Piece
Rs 18,000 / Piece
Temple Inlay Work Product
Rs 4,000Square Feet
Rs 4,000 / Square Feet
Marble Top Stand
Rs 38,000Piece
Rs 38,000 / Piece
Marble Bowl
Rs 10,500Piece
Rs 10,500 / Piece
Pietra Dura Handicrafts
Rs 4,000Square Feet
Rs 4,000 / Square Feet
Inlay Work Handicrafts
Rs 3,800Square Feet
Rs 3,800 / Square Feet
Marble Arch
Rs 4,500Square Feet
Rs 4,500 / Square Feet
Marble Modern Art
Rs 25,000Piece
Rs 25,000 / Piece
Marble Bowl
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
Inlay Border Work
Rs 2,800Square Feet
Rs 2,800 / Square Feet
Marble Bowls
Rs 7,000Piece
Rs 7,000 / Piece
Marble Bowl
Rs 4,500Piece
Rs 4,500 / Piece
View Catalog
View More
Tell us what you
need
Receive seller
details
Seal the deal
Pay with IndiaMART
Save time! Get Best Deal
I agree to the terms and privacy policy