X

Mushroom Spawn

(1281 suppliers)
GuwahatiMorikolong, Borghat, Nagaon,
Guwahati- 782001, Assam
Call+91-8048849047
View Mobile No.
Contact Supplier
Grey Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Poplar Agrocybe Aegerita Mushroom Spawn
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn Seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Shiitake Mushroom Spawn
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Agrocybe Aegerita Mushroom Spawn
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
Button Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Volvariella Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Reishi Mushroom Plug Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Button Mushroom Cultivation spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Brown Shiitake Mushroom spawn
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
White Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Button Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
White Volvariella Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Mushroom Pure Culture Test Tube spawn
Rs 1,000Tube
Rs 1,000 / Tube
Flammulina Spawn Mushroom
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
View Catalog
View More
GandhinagarE 301, Shiva Blessing 1, Sargasan,
Gandhinagar- 382421, Gujarat
Call+91-8048361220,190
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Spawn & Culture (MSC)
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
View Catalog
View More
Behala, Kolkata41/2/2, Sisir Bagan Road,
Kolkata- 700034, West Bengal
Call+91-8420260608
View Mobile No.
Contact Supplier
Oyster Mushroom Seed
Rs 85Unit
Rs 85 / Unit
Oyster Mushroom Seeds
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn Seeds
Rs 80Kilogram
Rs 80 / Kilogram
Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Mushroom Spawn
Rs 65Kg
Rs 65 / Kg
Mushroom Seed
Rs 85kilogram
Rs 85 / kilogram
Oyster Mushroom Spawns
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Milky mushroom seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky mushroom seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Botton Mushroom Spawn
Rs 85Kg
Rs 85 / Kg
Milky And Mushrooms Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
mushroom spawn
Rs 85Kilogram
Rs 85 / Kilogram
Mushroom spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Oyester mushroom spawn
Rs 80Kilogram
Rs 80 / Kilogram
View Catalog
View More
Nagpur202, PLOT NO. 36, PYARAMID SPATAK, NEW AMAR NAGAR CHIKHALI ROAD, NAGPUR,
Nagpur- 440024, Maharashtra
Call+91-8048372097,616
View Mobile No.
Contact Supplier
Ganoderma Lucidum (Reishi) Master Spawn
Rs 800Bottle
Rs 800 / Bottle
Lion's Mane Mushroom Spawn
Rs 1,500Kg
Rs 1,500 / Kg
Mushroom Spawn (Seed)
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Mushroom Pure Culture
Rs 2,000Bottle
Rs 2,000 / Bottle
Button Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Pleurotus Sajor-Caju Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Lion's Mane Pure Culture
Rs 2,000Tube
Rs 2,000 / Tube
Pleurotus Florida
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Button Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Master Spawn
Rs 300Kilogram
Rs 300 / Kilogram
White Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Oyster Mushroom Spawn (Seed)
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Ganoderma Lucidum Pure Culture
Rs 2,000Tube
Rs 2,000 / Tube
Shiitake Mushroom Spawn
Rs 1,600Kg
Rs 1,600 / Kg
Lions Mane Master Spawn
Rs 500Bottle
Rs 500 / Bottle
Ganoderma Lucidum Master Spawn
Rs 500Bottle
Rs 500 / Bottle
View Catalog
View More
JaipurJagatpura,
Jaipur- 303012, Rajasthan
Call+91-8068442243,114
View Mobile No.
Contact Supplier
Oupada, BhubaneswarTalkia Oupada,
Bhubaneswar- 756049, Odisha
Call+91-8048712229
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Grey Oyster Mushroom Spawn Seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Button Mushroom Spawn
Rs 130Kg
Rs 130 / Kg
Fresh Paddy Straw Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Mushroom Mother Spawn
Rs 150Bottle
Rs 150 / Bottle
Paddy Straw Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Organic Paddy Straw Mushroom
Rs 140Kilogram
Rs 140 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Ganoderma Mushroom Spawn
Rs 150per kg
Rs 150 / per kg
Milky Mushroom Spawn
Rs 100per kg
Rs 100 / per kg
View Catalog
View More
Nungambakkam, Chennai111, 4th Cross Street, Mahalakshmi Nagar, Varadarajapuram,
Chennai- 600048, Tamil Nadu
Call+91-8068441052,245
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Yellow Oyster Mushroom Spawn Seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn Seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Yellow Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Grey Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Shiitake Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Pink Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn Seed
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
SamalkhaOfficer Colony, Near Jangra Dharmshala,,
Samalkha- 132101, Haryana
Call+91-8048372607,449
View Mobile No.
Contact Supplier
Milky Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Mushroom Seed
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Dried Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Organic Mushroom Spawn
Rs 120Kg
Rs 120 / Kg
Bottle Mushroom Seed
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Culture Tube Mushroom
Rs 100kg
Rs 100 / kg
Natural Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Khed, PuneGat No. 204, Solu, Alandi Devachi,
Pune- 412105, Maharashtra
Call+91-8068441052,949
View Mobile No.
Contact Supplier
Paddy Straw Mushroom Spawn
Rs 140Kilogram
Rs 140 / Kilogram
Shiitake Mushroom Spawn
Rs 80Kilogram
Rs 80 / Kilogram
Oyster Mushroom Seed
Rs 80Kilogram
Rs 80 / Kilogram
Button Mushroom Spawn
Rs 90Kg
Rs 90 / Kg
Mushroom Seed
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
King Oyster Mushroom Spawn
Rs 140Kilogram
Rs 140 / Kilogram
White Button Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Button Mushrooms Seed
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
T Nagar, Chennai14/34, 2nd Floor, Dhamodaran Street,
Chennai- 600017, Tamil Nadu
Call+91-8048804279
View Mobile No.
Contact Supplier
Annavarshni Milky Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 120Kg
Rs 120 / Kg
Organic Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
Annavarshni Oyster Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
Natural Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
White Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
Block-E, New DelhiE-55, Samaspur road, Pandav Nagar,
New Delhi- 110091, Delhi
Call+91-8048371980,229
View Mobile No.
Contact Supplier
Button Winter  Summer Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Ganoderma Mushroom Spawn
Rs 130Kilogram
Rs 130 / Kilogram
Florida Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Sajor Caju Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Black Oyster Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Shiitake Mushroom Spawn
Rs 125Kilogram
Rs 125 / Kilogram
Juhi Kalan, Kanpur127/621/31, W-Block Scheme IInd,
Kanpur- 208027, Uttar Pradesh
Call+91-8048372234,298
View Mobile No.
Contact Supplier
Oyster Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Mushroom Seed
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Button Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
White Button Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Mushroom Seeds
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Edappadi, SalemEdappadi Edappadi,
Salem- 637101, Tamil Nadu
Call+91-8048372845,543
View Mobile No.
Contact Supplier
North Dum Dum, KolkataBadra Baroeari Tala, Durganagar,
Kolkata- 700079, West Bengal
Call+91-6290183775
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Spawn Seeds
Rs 95Kg
Rs 95 / Kg
Oyster Mushroom Spawn
Rs 99Kilogram
Rs 99 / Kilogram
Best Quality Mushroom Spawn  / Seed
Rs 99Kilogram
Rs 99 / Kilogram
Hybrid Oyster Mushroom Spawn
Rs 99Kilogram
Rs 99 / Kilogram
Hybrid Mushroom Spawn
Rs 110Kilogram
Rs 110 / Kilogram
View Catalog
View More
Dum DumBadra North,
Dum Dum- 700079, West Bengal
Call+91-8048372294,925
View Mobile No.
Contact Supplier
MUSHROOM SPAWN
Rs 94Kilogram
Rs 94 / Kilogram
Mushroom Seeds
Rs 105Kilogram
Rs 105 / Kilogram
Mushroom Seeds
Rs 99Kg
Rs 99 / Kg
Oyster Mushroom Spawns
Rs 95Kilogram
Rs 95 / Kilogram
View Catalog
View More
Mahalgaon, GwaliorOmcar India, University Road, City Centre,
Gwalior- 474011, Madhya Pradesh
Call+91-8048372590,839
View Mobile No.
Contact Supplier
Fresh Milky Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Fresh Oyster Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawn
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
Fresh Shiitake Mushroom Spawn
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
View Catalog
View More
Ramkrishna Nagar,, Tiruppur1/117 X, Ramkrishna Nagar, Solipalayam Post,
Tiruppur- 641663, Tamil Nadu
Call+91-8048371632,979
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Seed
Ask Price
White Mushroom Seed
Rs 90Kilogram
Rs 90 / Kilogram
View Catalog
View More
DURGANAGAR, KolkataBADRA SUKANTA SARANI ,P.O-ITALGACHA,P.S-DUMDUM, NORT 24PARAGANAS,,
Kolkata- 700079, West Bengal
Call+91-8048371698,490
View Mobile No.
Contact Supplier
OYESTER MUSHROOM SPAWN
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
MILKY MUSHROOM SPAWN/SEEDS
Rs 150Kilogram
Rs 150 / Kilogram
MUSHROOM SEEDS
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
OYESTER  MUSHROOM SPAWN/SEEDS
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
OYESTER MUSHROOM SEEDS
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
MUSHROOM SPAWN
Rs 120Kilogram
Rs 120 / Kilogram
View Catalog
View More
Coimbatorecoimbatore, Coimbatore, Tamil Nadu, 641035,
Coimbatore- 641035, Tamil Nadu
Call+91-9092648845
View Mobile No.
Contact Supplier
White Button Mushroom Seeds
Rs 125KG
Rs 125 / KG
Milk Mushroom Seeds
Rs 125Kilogram
Rs 125 / Kilogram
Chippy Mushroom Seeds
Rs 125KG
Rs 125 / KG
Oyster Mushrooms Seeds
Rs 125KG
Rs 125 / KG
Button Mushrooms Seeds
Rs 125KG
Rs 125 / KG
South Hurua North, DharmanagarNIL SOUTH HURUA SOUTH HURUA North Tripura Tripura 799251 Jagatpur road,
Dharmanagar- 799251, Tripura
Call+91-8046067833
View Mobile No.
Contact Supplier
Milky Mushroom spawn
Rs 75Kilogram
Rs 75 / Kilogram
Pleurotus ostreatus
Rs 80Kg
Rs 80 / Kg
Shitake Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Mushroom Liquid Culture
Rs 300Bottle
Rs 300 / Bottle
Piopini Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Loni Bk, LoniLoni bk - Bahableshwar Road Shantinagar,
Loni- 413736, Maharashtra
Call+91-8048371725,795
View Mobile No.
Contact Supplier
All Types Of Mushroom Spawn
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Oyster Mushroom Spawns
Rs 200Kilogram
Rs 200 / Kilogram
Oyster Mushroom Spawns
Rs 100Kilogram
Rs 100 / Kilogram
Dehradun25 25 Lane No. 3, Nagar Nigam, Nehru Colony, Bharunwala Vishnupuram Lane, No 3 Mothrowala,
Dehradun- 248001, Uttarakhand
Call+91-8048371951,922
View Mobile No.
Contact Supplier
Mushroom Pure Culture
Rs 1,000Piece
Rs 1,000 / Piece
Button Mushrooms Seeds
Rs 100Kg
Rs 100 / Kg
Oyster Mushroom Spawn Seeds
Rs 120Kg
Rs 120 / Kg
Milky Mushroom Spawn Seed
Rs 140Kg
Rs 140 / Kg
Baiyapanahalli, Bengaluru87/ F, Crown Plaza, Indira Nagar,
Bengaluru- 560033, Karnataka
Call+91-8068442334,370
View Mobile No.
Contact Supplier
Shiitake Spawn
Rs 150Kilogram
Rs 150 / Kilogram
Milky Mushroom Spawn (Seeds)
Rs 110Kilogram
Rs 110 / Kilogram
Oyster Mushrooms Spawn(Seeds)
Rs 110Kilogram
Rs 110 / Kilogram
Button Mushroom Spawn (Seeds)
Rs 150Kilogram
Rs 150 / Kilogram
Pure culture Oyster mushroom
Rs 1,000tube
Rs 1,000 / tube
Block E2 No 3 Main Road Sonia Vihar, New DelhiJP Seeds Tronica City Industrial Area Road,
New Delhi- 110094, Delhi
Call+91-8048372187,502
View Mobile No.
Contact Supplier
Karni, ChatraPathariya, Itkhori,
Chatra- 825408, Jharkhand
Call+91-8068970107,961
View Mobile No.
Contact Supplier
Tell us what you
need
Receive seller
details
Seal the deal
Pay with IndiaMART
Save time! Get Best Deal
I agree to the terms and privacy policy