X

Attar in Kannauj

Maruti Natural Fragrances 
KannaujDila Jak,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048710284
View Mobile No.
Contact Supplier
Motia Attar
Rs 2,500Kg
Rs 2,500 / Kg
Champa Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Saffron Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Mandarian Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Nine Flower Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Al-Sadaf Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Al Sultan Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Dehnul Oud Attar
Rs 25,000Gram
Rs 25,000 / Gram
Frangipani Attar
Rs 3,000Kg
Rs 3,000 / Kg
Mogra Attar
Rs 15,000Kg
Rs 15,000 / Kg
Chameli Attar
Rs 20,000Kg
Rs 20,000 / Kg
Blue Lotus Attar
Rs 3,400Kg
Rs 3,400 / Kg
Black Musk Attar
Rs 6,500Kg
Rs 6,500 / Kg
Bakhoor Attar
Rs 6,000Kg
Rs 6,000 / Kg
Bakul Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Ruhel Wardh Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Ambari Hina Attar
Rs 20,000Kilogram
Rs 20,000 / Kilogram
Hina Attar Perfume Oil
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Amber Attar
Rs 30,000Kg
Rs 30,000 / Kg
White Musk Attar
Rs 2,000Kg
Rs 2,000 / Kg
Yellow Musk Attar
Rs 20,000Kg
Rs 20,000 / Kg
Attar Full
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Attar Darbar
Rs 10,000Kg
Rs 10,000 / Kg
Nargis Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Al-Sultan Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Nine Flower Attar
Rs 15,000Kg
Rs 15,000 / Kg
Mandarin Attar
Rs 3,000Kg
Rs 3,000 / Kg
Green Grass Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Firdaus Attar
Rs 10,000Kg
Rs 10,000 / Kg
White Musk Attar
Rs 3,500Kg
Rs 3,500 / Kg
Zafran Attar
Rs 20,000Kg
Rs 20,000 / Kg
Sandalwood Attar
Rs 1.15 LakhKg
Rs 1.15 Lakh / Kg
Moulshree Attar
Rs 1,500Kg
Rs 1,500 / Kg
Marigold Attar
Rs 10,000Kg
Rs 10,000 / Kg
Champaca Attar
Rs 2,000Kg
Rs 2,000 / Kg
Gul Hina Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Kiku Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Pink Lotus Attar
Rs 3,200Kg
Rs 3,200 / Kg
White Lotus Attar
Rs 3,200Kg
Rs 3,200 / Kg
Rose Attar Sandalwood Based
Rs 10,000Kg
Rs 10,000 / Kg
View Catalog
View More
Vaibhav Perfumery 
Kannauj, KannaujFarsh Road shankar Garh,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8046082114
View Mobile No.
Contact Supplier
Nag Champa Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Dehn AL Oud Attar
Rs 2.5 LakhKg
Rs 2.5 Lakh / Kg
Majmua Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Musk Attar
Rs 22,500Kg
Rs 22,500 / Kg
Mandarin Attar Oil
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Rajni Gandha Attar
Rs 25,000Kg
Rs 25,000 / Kg
Sandalwood Attar
Rs 1.25 LakhKilogram
Rs 1.25 Lakh / Kilogram
Four Directions Attar
Rs 600Box
Rs 600 / Box
Musk Solid Perfume
Rs 4,500Kg
Rs 4,500 / Kg
Elements Of Love - Attar
Rs 1,200Box
Rs 1,200 / Box
Shama Tul Amber Attar
Rs 25,000Kg
Rs 25,000 / Kg
Zam Zam Attar
Rs 16,000Kg
Rs 16,000 / Kg
Yellow Musk Attar
Rs 25,000Kg
Rs 25,000 / Kg
Al Sadaf Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Al Sultan Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Ambri Hina Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Amber Attar
Rs 1.5 LakhKg
Rs 1.5 Lakh / Kg
Full Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Nine Flower Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Fitoor Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Majmua 786
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
White Musk Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Choya Loban Attar
Rs 8,000Kilogram
Rs 8,000 / Kilogram
Kiku Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Raat Rani Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Blue Lotus Attar
Rs 1.25 LakhKilogram
Rs 1.25 Lakh / Kilogram
Prince - Attar
Rs 600Box
Rs 600 / Box
Musk Amber Attar
Rs 28,000Kg
Rs 28,000 / Kg
Musk Hina Attar
Rs 25,000Kg
Rs 25,000 / Kg
Ruh Khus Attar
Rs 78,000Kilogram
Rs 78,000 / Kilogram
White Lotus Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Darbar Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Pack of 1 Bottle Attar
Rs 300Box
Rs 300 / Box
Green Grass Attar
Rs 12,000Kg
Rs 12,000 / Kg
Ruh Gulab Attar
Rs 10 LakhKg
Rs 10 Lakh / Kg
View Catalog
View More
Meena Perfumery 
Shankar Garh, KannaujShankargarh, Gauri Shankar Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8043043207
View Mobile No.
Contact Supplier
Blue Lotus Attar
Rs 1,434100 ml
Rs 1,434 / 100 ml
Frangipani Attar
Rs 670100 ml
Rs 670 / 100 ml
Har Sringar Attar
Rs 938100 ml
Rs 938 / 100 ml
Kiku Attar
Rs 2,112100 ml
Rs 2,112 / 100 ml
Attar Full
Rs 5001 BOTTLE
Rs 500 / 1 BOTTLE
Arabic Perfumes
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Dehnul Oud Attar
Rs 3,551100 ml
Rs 3,551 / 100 ml
Black Musk Attar
Rs 8001 PCS
Rs 800 / 1 PCS
Bakhoor Attar
Rs 1,139100 ml
Rs 1,139 / 100 ml
Meena Attar 6 Pcs Box
Rs 1,080Box
Rs 1,080 / Box
Attar Ruhel Wardh
Rs 804100 ml
Rs 804 / 100 ml
Green Grass Attar
Rs 804100 ml
Rs 804 / 100 ml
Ruh Khus Attar
Rs 70,000Kilogram
Rs 70,000 / Kilogram
Mitti Attar
Rs 5001 BOTTLE
Rs 500 / 1 BOTTLE
Jannatul Firdaus Attar
Rs 800100 ml
Rs 800 / 100 ml
Al- Sadaf Attar
Rs 5001 PCS
Rs 500 / 1 PCS
Al-Sultan Attar
Rs 500Unit
Rs 500 / Unit
Ambari Hina Attar
Rs 5001 PCS
Rs 500 / 1 PCS
Amber Attar
Rs 1,139100 ml
Rs 1,139 / 100 ml
Attar Darbar
Rs 6001 BOTTLE
Rs 600 / 1 BOTTLE
Rose Attar
Rs 8,000KG
Rs 8,000 / KG
Honey Suckle Attar
Rs 737100 ml
Rs 737 / 100 ml
View Catalog
View More
Kailash Nath Kanhaiya Lal Perfumers 
Safdarganj, KannaujKanhaiya Niwas, Moh,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048550215
View Mobile No.
Contact Supplier
Natural Saffron Attar
Rs 22,000Kg
Rs 22,000 / Kg
Oudh Sufi
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Ruh Khus
Rs 75,000Kg
Rs 75,000 / Kg
Gul Hina Attar
Rs 500Piece
Rs 500 / Piece
Kewra Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Choya Raal Attar
Rs 1,500Kilogram
Rs 1,500 / Kilogram
Choya Gold Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Choya Lovan Attar
Rs 1,500Kilogram
Rs 1,500 / Kilogram
Natural Mitti Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Natural Indian Attar
Rs 20,000Kilogram
Rs 20,000 / Kilogram
Agar Wood Oudh Attar
Rs 8,000Tola
Rs 8,000 / Tola
White Oudh Attar
Rs 400Tola
Rs 400 / Tola
White Musk Attar
Rs 350Tola
Rs 350 / Tola
Mukhallat Sheikha Attar
Rs 650Tola
Rs 650 / Tola
Oudh Hindi Attar
Rs 700Tola
Rs 700 / Tola
Hina Attar
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Samama Attar
Rs 800Piece
Rs 800 / Piece
Choya Nakh Attar
Rs 2,000Kilogram
Rs 2,000 / Kilogram
Gold Oud
Rs 1,500Number
Rs 1,500 / Number
Oud Agar Wood Attar
Rs 8,000Tola
Rs 8,000 / Tola
Gulab Attar
Ask Price
View Catalog
View More
R. K. Products 
KannaujMo Farsh Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8046074036
View Mobile No.
Contact Supplier
Pure Oudh Attar
Rs 875Unit
Rs 875 / Unit
Attar Motia
Rs 700Piece
Rs 700 / Piece
Oud Indian Oud Oil
Rs 2,500Unit
Rs 2,500 / Unit
White Musk Attar
Rs 400Milliliter
Rs 400 / Milliliter
White Oudh Attar
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Oud Agar Wood Attar
Rs 750Gram
Rs 750 / Gram
Oud Attar
Rs 7,500Piece
Rs 7,500 / Piece
Mukhallat Attar
Rs 2,500Piece
Rs 2,500 / Piece
Mitti Attar
Rs 50010 Gram Piece
Rs 500 / 10 Gram Piece
Milcky Musk
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Agar Wood Oudh Attar
Rs 700Unit
Rs 700 / Unit
Attar's
Rs 700Pack with freight
Rs 700 / Pack with freight
Oudh Sufi
Rs 750Pack
Rs 750 / Pack
Oudh Hindi Attar
Rs 900Pack with freight
Rs 900 / Pack with freight
Mukhallat Sheikha Attar
Rs 350Unit
Rs 350 / Unit
View Catalog
View More
Ocean Perfumery 
KannaujOm Bhawan, Makrand Nagar,
Kannauj- 209726, Uttar Pradesh
Call+91-8048086273
View Mobile No.
Contact Supplier
Black Musk Attar
Rs 10,000Litre
Rs 10,000 / Litre
Milleniour Attar Perfume
Rs 70Pack
Rs 70 / Pack
Sandalwood Attar
Rs 15,000Liter
Rs 15,000 / Liter
Ocean Attar Perfume
Rs 55Pack
Rs 55 / Pack
Arabian Attar
Rs 3,500Litre
Rs 3,500 / Litre
Saffron Attar Oil
Rs 8,000Litre
Rs 8,000 / Litre
Pink Lotus Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Dana Musk Attar
Rs 8,000Kg
Rs 8,000 / Kg
Samama Attar
Rs 10,000Litre
Rs 10,000 / Litre
Motia Attar
Rs 7,000Litre
Rs 7,000 / Litre
Sandal Attar
Rs 10,000Litre
Rs 10,000 / Litre
View Catalog
View More
Reck Fragrances 
Kannauj124K, Royal Estates, Hammalipura,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8049673896
View Mobile No.
Contact Supplier
Zubair Shamama - Attar
Rs 25,000Kilogram
Rs 25,000 / Kilogram
Shamamatul Amber
Rs 25,000Kilogram
Rs 25,000 / Kilogram
Shamama
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Gulab Mix Sandali
Rs 25,000Kilogram
Rs 25,000 / Kilogram
Rose Attar
Rs 5,000Kg
Rs 5,000 / Kg
Ruh Khus Attar
Rs 5,000Litre
Rs 5,000 / Litre
Attar Jafri
Rs 120Litre
Rs 120 / Litre
Attar Khus
Rs 45,000Kilogram
Rs 45,000 / Kilogram
Motia Attar Oil
Rs 3,000Litre
Rs 3,000 / Litre
Otto Aura 
Saraimeera, KannaujNew Kacheri Road,
Kannauj- 209727, Uttar Pradesh
Call+91-8046064884
View Mobile No.
Contact Supplier
Majmua Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Saffron Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Black Musk Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Kewda Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Dehnal Oud Attar
Rs 22,000Kilogram
Rs 22,000 / Kilogram
Jasmine Attar
Rs 250Piece
Rs 250 / Piece
View Catalog
View More
M/s Fragrance India 
Kannauj, KannaujH.No.141, Moh.Chipatti, Jain Street,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048968502
View Mobile No.
Contact Supplier
Kewda Attar
Ask Price
Gulab Attar
Ask Price
Kesar Attar
Ask Price
Hina
Ask Price
Ruh Khus
Ask Price
View Catalog
View More
Hind Fragrance & Exporters 
Kazitola, KannaujStreet Kazitola,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8046055933
View Mobile No.
Contact Supplier
Heena Attar
Rs 3,500Litre
Rs 3,500 / Litre
Pure Shamama Attar Oil
Rs 65,000Kilogram
Rs 65,000 / Kilogram
Jasmine Flower (Attar Motia) Oil
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Hina Attar Oil
Rs 2,500Kilogram
Rs 2,500 / Kilogram
Shamama Attar Oil
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Sai Export India 
Nasirapur, KannaujTirwa Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8037824533
View Mobile No.
Contact Supplier
Sandal Attar
Rs 500Bottle
Rs 500 / Bottle
Shamama Attar / Shamam-tul-amber
Rs 9,000LITER
Rs 9,000 / LITER
M/s Mannan Fragrances 
Ahamdi Tola, KannaujAhamdi Tola, Kannauj,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-9415172909
View Mobile No.
Contact Supplier
Indian Attars
Ask Price
Chameli Attar
Ask Price
VERMA FRAGRANCE INDUSTRIES 
KannaujYusufpur Bhagwan, Makrand Nagar,
Kannauj- 209726, Uttar Pradesh
Call+91-8043052870
View Mobile No.
Contact Supplier
M/S VENKAT RAMNA INDUSTRIES 
KannaujTalaiya Chowki,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-9415172960
View Mobile No.
Contact Supplier
Shubham Natural Fragrances 
Farsh Street, KannaujLala Banwarilal Mehrotra Marg, Farsh Street,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048757658
View Mobile No.
Contact Supplier
Raat Rani Attar
Rs 2,200Kilogram(s)
Rs 2,200 / Kilogram(s)
Mukhullat Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
Tulsi Attar
Rs 2,000Kilogram(s)
Rs 2,000 / Kilogram(s)
Black Musk
Rs 6,000Kilogram(s)
Rs 6,000 / Kilogram(s)
Kasturi Musk
Rs 10,000Kilogram(s)
Rs 10,000 / Kilogram(s)
Goldmohar Attar
Rs 3,500Kilogram(s)
Rs 3,500 / Kilogram(s)
Sandali Mitti Attar
Rs 65,000Kilogram(s)
Rs 65,000 / Kilogram(s)
Saffron Extract (Kesar Attar)
Rs 6,000Kilogram(s)
Rs 6,000 / Kilogram(s)
Har Sringar Attar
Rs 4,000Kilogram(s)
Rs 4,000 / Kilogram(s)
Narcissus Attar
Rs 5,000Kilogram(s)
Rs 5,000 / Kilogram(s)
Choya Loban Attar
Rs 1,500Kilogram(s)
Rs 1,500 / Kilogram(s)
Bakhoor Attar
Rs 5,000Kilogram(s)
Rs 5,000 / Kilogram(s)
Champa Attar
Rs 3,000Kilogram(s)
Rs 3,000 / Kilogram(s)
Majmua Attar
Rs 5,000Kilogram(s)
Rs 5,000 / Kilogram(s)
Pink Lotus Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
White Lotus Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
Blue Lotus Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
Yellow Lotus Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
Moulshree Attar
Rs 2,000Kilogram(s)
Rs 2,000 / Kilogram(s)
White Musk
Rs 8,000Kilogram(s)
Rs 8,000 / Kilogram(s)
Yellow Musk
Rs 9,000Kilogram(s)
Rs 9,000 / Kilogram(s)
Rajnigandha Attar
Rs 7,000Kilogram(s)
Rs 7,000 / Kilogram(s)
Nag Champa Attar
Rs 2,000Kilogram(s)
Rs 2,000 / Kilogram(s)
View Catalog
View More
Shri Shri Shri Siddha Bhairave Products 
KannaujKutulupur Makrand Nagar,
Kannauj- 209726, Uttar Pradesh
Call+91-8037430408
View Mobile No.
Contact Supplier
DOWANA
Rs 600peice
Rs 600 / peice
Kadam Attar
Rs 10,000Kg
Rs 10,000 / Kg
Mehndi Attar
Rs 600Kilogram
Rs 600 / Kilogram
Attarful
Rs 600peice
Rs 600 / peice
GOLD MUSK
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
MADINAH
Rs 1,100peice
Rs 1,100 / peice
MAJMUA
Rs 750peice
Rs 750 / peice
FANTASIA
Rs 750peice
Rs 750 / peice
Eid Mubarak
Rs 600peice
Rs 600 / peice
Dollar
Rs 750peice
Rs 750 / peice
AL-KHALIJI
Rs 750peice
Rs 750 / peice
OPAN
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
WHITE OUDH
Rs 850peice
Rs 850 / peice
JANNAT
Rs 600peice
Rs 600 / peice
SALALAH
Rs 750peice
Rs 750 / peice
Mukhallat Attar
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Strawberry Attar
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
RUH KHUS
Rs 600peice
Rs 600 / peice
White Musk
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
Royal Prophecy
Rs 600Piece
Rs 600 / Piece
ASEEL
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
SANDAL
Rs 750peice
Rs 750 / peice
Saiful Hind
Rs 1,400Piece
Rs 1,400 / Piece
DANA
Rs 600peice
Rs 600 / peice
FASLI GULAB
Rs 600peice
Rs 600 / peice
LICHI
Rs 750peice
Rs 750 / peice
Royal Miraaj
Rs 750Piece
Rs 750 / Piece
Rose Attar
Rs 500Kilogram
Rs 500 / Kilogram
Motia Attar
Rs 800Kilogram
Rs 800 / Kilogram
Harshringar Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Champa Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Nakh Choya
Rs 800Kilogram
Rs 800 / Kilogram
View Catalog
View More
Kanha Aroma
KannaujRani Mahal, MOH, Nakhasha, Main Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-7897488788
View Mobile No.
Contact Supplier
Chameli Attar
Rs 4,000Kilogram
Rs 4,000 / Kilogram
Jasmine Attar
Rs 4,000Unit
Rs 4,000 / Unit
Oud Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Shamama Attar
Rs 8,000Kilogram
Rs 8,000 / Kilogram
Sandalwood Attar
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Rose Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Red Rose Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Night Queen Attar
Rs 4,000Kilogram
Rs 4,000 / Kilogram
Oud Noor Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Tube Rose Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Juhi Attar
Rs 4,000Kilogram
Rs 4,000 / Kilogram
Kastoori Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Kewra Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Lavender Attar
Rs 5,500Kilogram
Rs 5,500 / Kilogram
Kanha Musk Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Hot Attar
Rs 3,500Kilogram
Rs 3,500 / Kilogram
High Speed Attar
Rs 9,000Kilogram
Rs 9,000 / Kilogram
Gold Oud Attar
Rs 20,000Kilogram
Rs 20,000 / Kilogram
Garden Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Five Flower Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Khus Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Majmua Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Mukhallat King Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Motia Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Mitti Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Mukhallat Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Mehandi Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Champa Attar
Rs 4,000Kilogram
Rs 4,000 / Kilogram
Black Night Attar
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
View Catalog
View More
Kalishankar Export 
Mohalla Farsh Road, KannaujNo. 034,,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048021014
View Mobile No.
Contact Supplier
Firdous Attar
Rs 3,000Kg
Rs 3,000 / Kg
Earth Soil Attar
Rs 6,000Kg
Rs 6,000 / Kg
Kamal Attar
Ask Price
Bakhoor Attar
Ask Price
Champa Attar
Ask Price
Hina Attar
Ask Price
Genda Attar
Ask Price
Mogra Attar
Ask Price
Hayati Attar
Ask Price
Musk Attar
Ask Price
Amber Attar
Ask Price
Oud Attar
Ask Price
Kewra Attar
Ask Price
Rose Attar
Ask Price
Kasturi Attar
Ask Price
View Catalog
View More
Puja Perfumery 
KannaujJugal Kishor Govind Kumar, Baba Gauri Shankar Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8048603087
View Mobile No.
Contact Supplier
Rajnigandha Attar
Rs 3,255kg
Rs 3,255 / kg
Saffron Attar
Rs 7,550Kilogram
Rs 7,550 / Kilogram
Motia Attar
Rs 3,550kg
Rs 3,550 / kg
Shamamatul Amber Attar
Rs 1,200Pack
Rs 1,200 / Pack
Natural Attar Oil
Rs 1,000Gram
Rs 1,000 / Gram
Rose Attar
Rs 1,000Gram
Rs 1,000 / Gram
Khus Attar
Rs 4,050kg
Rs 4,050 / kg
Jasmine Attar
Rs 400100g
Rs 400 / 100g
Rosemary Attar
Rs 1,850Litre
Rs 1,850 / Litre
Black Musk Attar
Rs 8,500kg
Rs 8,500 / kg
Attar Oil
Rs 500Gram
Rs 500 / Gram
Pink Lotus Attar
Rs 5,950kg
Rs 5,950 / kg
Blue Lotus Attar
Rs 5,450kg
Rs 5,450 / kg
Mitti Attar
Rs 2,400100 gm
Rs 2,400 / 100 gm
Fawakeh Attar
Rs 3,650kg
Rs 3,650 / kg
Musk Attar
Rs 8,000250gram
Rs 8,000 / 250gram
Bakhoor Attar
Rs 12,000kg
Rs 12,000 / kg
White Musk Attar
Rs 4,500kg
Rs 4,500 / kg
Amber Attar
Rs 6,450kg
Rs 6,450 / kg
Majmua Attar
Rs 6,499kg
Rs 6,499 / kg
Mukhallat Attar
Rs 1,000Pack
Rs 1,000 / Pack
Jannat Al Firdos Attar
Rs 3,950kg
Rs 3,950 / kg
Raat Rani Attar
Rs 3,350kg
Rs 3,350 / kg
View Catalog
View More
Amarnath Exports 
Kannauj33, Farsh Road,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-8049473217
View Mobile No.
Contact Supplier
Sadaf Attar
Rs 90Bottle
Rs 90 / Bottle
Jannat Ul Firdous Attar
Rs 4,500Kilogram
Rs 4,500 / Kilogram
Perfumes Oil
Rs 1,500Kilogram
Rs 1,500 / Kilogram
Mukhallat Attar
Rs 7,600Kilogram
Rs 7,600 / Kilogram
Shamama Attar
Rs 150Piece
Rs 150 / Piece
Sabaya Perfume Free From Alcohol
Rs 150Bottle
Rs 150 / Bottle
Sandalwood Attar Oil
Rs 6,000Kilogram
Rs 6,000 / Kilogram
Black Musk Attar Oil
Rs 100Piece
Rs 100 / Piece
Bakhoor Attar Oil
Rs 100Piece
Rs 100 / Piece
Musk Amber Attar
Rs 80Piece
Rs 80 / Piece
Kasturi Attar
Rs 110Bottle
Rs 110 / Bottle
Mitti Attar
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Loban Attar
Rs 85Piece
Rs 85 / Piece
Dehnal Oud Attar
Rs 450Piece
Rs 450 / Piece
Choya Loban Attar
Rs 80Pack
Rs 80 / Pack
Blue Lotus Attar
Rs 120Piece
Rs 120 / Piece
Attar Full Arabian Attar
Rs 48Bottle
Rs 48 / Bottle
Majmua Attar
Rs 3,000Kilogram
Rs 3,000 / Kilogram
Amber Attar Oil
Rs 10010ml
Rs 100 / 10ml
View Catalog
View More
Shri Ram Darbar Enterprises 
Sipahi Thakur Street Kannauj, KannaujSipahi Thakur Street Kannauj- 209725 (UP) INDIA Sipahi Thakur Street Kannauj- 209725 (UP) INDIA,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-6393232371
View Mobile No.
Contact Supplier
Kripsons 
KannaujGT Road, Gursahaiganj,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-7007218939
View Mobile No.
Contact Supplier
Pure Rose Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Real Rose Attar (Gulab)
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Sandalwood Shamama Attar
Rs 16,000Kilogram
Rs 16,000 / Kilogram
Plain Shamama Attar
Rs 30,000Kilogram
Rs 30,000 / Kilogram
Pure Kewda Attar
Rs 60,000Kilogram
Rs 60,000 / Kilogram
Mitti Attar
Rs 21,000Kilogram
Rs 21,000 / Kilogram
Natural Mogra Attar
Rs 20,000Kilogram
Rs 20,000 / Kilogram
Musk Attar
Rs 30,000Kilogram
Rs 30,000 / Kilogram
Ruh Khus Attar
Rs 40,000Kilogram
Rs 40,000 / Kilogram
Zafran Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Natural Kewda Attar
Rs 30,000Kilogram
Rs 30,000 / Kilogram
Ruh Shamama Attar
Rs 45,000Kilogram
Rs 45,000 / Kilogram
Conc Kewda Attar
Rs 30,000Kilogram
Rs 30,000 / Kilogram
Aggarbatti Oil & Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Concentrated Rose Attar (Gulab)
Rs 22,000Kilogram
Rs 22,000 / Kilogram
Himalayan Musk Attar
Rs 50,000Kilogram
Rs 50,000 / Kilogram
View Catalog
View More
M/S SAMRAT PERFUMERS 
Jain Street, KannaujChippti,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-9453241529
View Mobile No.
Contact Supplier
Hina Attar
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Ruh Khus Attar
Rs 58,000Kilogram
Rs 58,000 / Kilogram
Natural Indian Attar
Rs 650Kilogram
Rs 650 / Kilogram
Cardamom Attar
Rs 12,000Kilogram
Rs 12,000 / Kilogram
Mehndi Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Motia Attar
Rs 18,000Kilogram
Rs 18,000 / Kilogram
Non Alcoholic Attars
Rs 18,000Kilogram
Rs 18,000 / Kilogram
Motia Bela Attar
Rs 14,000Kilogram
Rs 14,000 / Kilogram
Kewda Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
Ruh Khas Attar
Rs 60,000Kilogram
Rs 60,000 / Kilogram
Kesar Attar
Rs 18,000Kilogram
Rs 18,000 / Kilogram
Samama Attar
Ask Price
Tulsi Attar
Ask Price
Bela (motia) Sandli Attar
Rs 60,000per k.g
Rs 60,000 / per k.g
Mitti Attar
Rs 5,000Kilogram
Rs 5,000 / Kilogram
View Catalog
View More
Ruby Aromatics 
Chhipatti, Kannauj142, Chhipatti,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-9450690091
View Mobile No.
Contact Supplier
Saraswati Perfumes 
Kachehari Tola, KannaujKachehari Tola,
Kannauj- 209725, Uttar Pradesh
Call+91-9795346020
View Mobile No.
Contact Supplier
Attar Hina
Rs 1,200Kilogram
Rs 1,200 / Kilogram
Attar Bela (Motia)
Rs 1,000Kilogram
Rs 1,000 / Kilogram
Attar Mukhallat
Rs 3,000Kilogram
Rs 3,000 / Kilogram
Attar Gulab
Rs 1,000Kilogram
Rs 1,000 / Kilogram
Attar Majmua
Rs 2,500Kilogram
Rs 2,500 / Kilogram
Attar Musk (Kasturi)
Rs 15,000Kilogram
Rs 15,000 / Kilogram
Attar Hina Amber
Rs 3,000Kilogram
Rs 3,000 / Kilogram
Attar Shamama-Tul-Amber
Rs 10,000Kilogram
Rs 10,000 / Kilogram
Attar Amber Musk
Rs 20,000Kilogram
Rs 20,000 / Kilogram
Rooh Khus
Rs 40,000Kilogram
Rs 40,000 / Kilogram
Rooh Al Oudh
Rs 6,500Kilogram
Rs 6,500 / Kilogram
Attar Chameli
Rs 2,000Kilogram
Rs 2,000 / Kilogram
Attar Champa
Rs 1,000Kilogram
Rs 1,000 / Kilogram
Attar Amber
Ask Price
View Catalog
View More

need
Receive seller
details
Seal the deal
Pay with IndiaMART
Save time! Get Best Deal
I agree to the terms and privacy policy